Educatie Agricola

Agricultura 4.0

Scopul lecției 1 – elevii vor fi capabili să:

 • înțeleagă întrebarea ”Cum vom hrăni în mod durabil aproape 10 miliarde de oameni până în anul 2050?” și vor începe să se gândească la provocările și oportunitățile legate de răspunsurile la întrebare;
 • descrie creșterea prognozată a populației de acum și până în anul 2050; 
 • identifice produsele agricole necesare unei populații în creștere;
 • explice ce înseamnă agricultura durabilă utilizând butoiul sustenabilității;  
 • descrie modul în care efectul de undă are legătură cu agricultura și poate avea un impact pozitiv asupra societății.

Scopul lecției 2 – elevii vor fi capabili să :

 • asigure sănătatea plantelor; identifice azotul, potasiul și fosforul ca fiind substanțele nutritive din sol cele mai importante pentru recolte sănătoase și bogate;
 • descrie metode prin care substanțele nutritive din sol se pot completa;
 • descrie cum sănătatea plantei are efect asupra capacității ei de a face față bolilor și dăunătorilor;
 • descrie Sistemul de Administrare a Substanțelor Nutritive 4P; 
 • descrie care sunt cele mai bune practici de management conservarea solului și obținerea de recolte mari.

Scopul lecției 3 – elevii vor fi capabili să :

 • asigure sănătatea plantelor; să identifice azotul, potasiul și fosforul ca fiind substanțele nutritive din sol cele mai importante pentru recolte sănătoase și bogate;
 • descrie metode prin care substanțele nutritive din sol se pot completa;
 • descrie cum sănătatea plantei are efect asupra capacității ei de a face față bolilor și dăunătorilor;
 • descrie Sistemul de Administrare a Substanțelor Nutritive 4P; 
 • descrie care sunt cele mai bune practici de management pentru conservarea solului și obținerea de recolte mari.

Scopul lecției 4 – elevii vor fi capabili să:

 • discute despre cantitatea limitată de apă dulce de pe Pământ și să identifice cum anume cele mai bune practici de management pot reduce consumul de apă;
 • discute despre nevoia de a conserva și proteja apa ținând cont de creșterea populației;
 • compare și analizeze diferitele metode de irigare pentru conservarea apei.

Scopul lecției 5 – elevii vor fi capabili să:

 • explice de ce economia este importantă pentru sustenabilitate;
 • descrie relația dintre o economie sustenabilă și mediu; 
 • descrie cum anume investițiile construiesc economia;
 • descrie cum producția agricolă creează un efect de undă care afectează economia locală și globală precum și stabilitatea socială;
 • descrie modul în care efectul de undă are legătură și cu agricultura și poate avea un impact pozitiv asupra societății.

Scopul lecției 6 – elevii vor fi capabili să:

 • recunoască faptul că terenul arabil este o resursă limitată;
 • identifice cele mai bune practici de management care se pot aplica în cazul deciziilor pe care le au de luat oricare dintre părțile interesate; 
 • analizeze și să discute impactul risipei alimentare asupra mediului.

Scopul lecției 7 – elevii vor fi capabili să:

 • descrie noi tehnologii care au impact asupra viitorului agriculturii;
 • explice cum anume consumatorii influențeaza ceea ce produc fermierii.

Scopul lecției 8 – elevii vor fi capabili să:

 • prezinte proiectele lucrate în echipă.

Scopul lecției 9 – elevii vor fi capabili să:

 • înțeleagă evoluția agriculturii din ultimul secol și a modului în care agricultura modernă, industrializată, se deosebește de cea tradițională;
 • identifice cele mai importante provocări sociale, economice, de mediu ale agriculturii convenționale.

Scopul lecției 10 – elevii vor fi capabili să:

 • înțeleagă cadrul legal al agriculturii ecologice (regulamente, certificări, metode etc);
 • realizeze potențialul agriculturii ecologice în România și provocările. acesteia.

Scopul lecției 11:

 • însușirea cunoștințelor de bază pe tema permaculturii;
 • înțelegerea avantajelor oferite de permacultură din punct de vedere al sustenabilității;
 • scopul acestei părți este de a inspira și trezi curiozitatea spre un sistem nou, care acum prinde rădăcini în Europa și care, în contextul schimbărilor climatice, poate fi cea mai bună alternativă (permacultura).

Scopul lecției 12:

 • îmbogățirea cunoștințelor cu privire la modelul asociativ de afaceri în agricultură și însușirea unui set de termeni de specialitate;
 • dezvoltarea abilităților de comunicare și lucru în echipă.