Educatie Agricola

Se estimează că până în anul 2050 populația globului va atinge aproape 10 miliarde de locuitori. Nevoia de hrană va crește cu 60 -70% în timp ce capacitatea de producție va fi limitată de factori naturali. Degradarea solurilor, diminuarea și poluarea surselor de apă, schimbările climatice, creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră se întâmplă sub ochii noștri într-un ritm care depășește cu mult capacitatea de regenerare a naturii.

Creșterea producției agricole folosind mai puține resurse și într-un mod care protejează mediul depinde de știință și tehnologie. Progresele obținute în dezvoltarea inteligenței artificiale și a altor tehnologii avansate au capacitatea de a amplifica volumul producției și randamentul fermelor la scară planetară.

Un robot agricol (agrobot) poate executa o gama largă de sarcini: eliminarea buruienilor, monitorizarea bolilor și dăunătorilor, mulsul animalelor sau recoltarea fructelor și a legumelor. În plus, roboții agricoli înlesnesc practicile agricole durabile prin gestionarea cu precizie a îngășămintelor și aplicarea selectivă a pesticidelor.

World Vision în colaborare cu Centrul Român de Politici Europene (CRPE), parteneri în consorțiul ”Creștem prin educație agricolă”, au elaborat un set de 12 lecții multimedia despre agricultura durabilă și agricultura 4.0. Lecțiile se bazează pe un conținut dezvoltat de organzația americană “The National Agriculture in the Classroom Organization” (NAITCO) și Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA) care a fost adaptat și corelat cu programa de liceu din România. Setul a fost pilotat în 2021 de un grup de 10 profesori de la 6 licee agricole din România și, în prezent, este implementat în 23 licee agricole.