Educatie Agricola

Ce sunt Experiențele Work Based Learning pentru profesori?

Prin acestă oportunitate, dorim să oferim reprezentaților din liceele Agricole posibilitatea de a-și îmbunătății practicile implementate la nivelul școlii cu privire la activitățile de învățare la locul de muncă.  Oportunitatea este o investiție în capacitarea profesorilor, elevii fiind beneficiari indirecți.

Învățarea la locul de muncă (WBL) se referă la programe sau inițiative educaționale care integrează învățarea la clasă cu experiențele de lucru din lumea reală. Scopul principal al învățării la locul de muncă este de a oferi elevilor abilități practice, cunoștințe și experiențe relevante pentru domeniul de carieră ales.

Activitățile de învățarea la locul de muncă propun o abordare eficientă a educației și dezvoltării capacității elevilor de angajare, deoarece face o punte între învățarea academică și abilitățile și experiențele practice necesare pentru succesul în piața muncii.

Cine poate aplica?

Pot aplica doar reprezentanți ai celor 59 de licee agricole conform ORDIN nr. 6.459/359/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4.215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.

Un liceu poate delega un profesor sau o echipă de profesori pentru acest tip de fonduri, în perioada de implementare a programului Crestem prin Educatie Agricola – Faza 4, respectiv 2024-2026.

Un liceu poate beneficia, prin intermediul profesorilor delegați, NUMAI O SINGURĂ DATĂ de această oportunitate.

Se vor acorda 30 de finanțări pentru experiențe Work Based Learning pentru profesori.

Când se pot trimite aplicațiile?

În perioada: 26 Martie 2024 – 01 Mai 2026

Apel deschis, se poate aplica oricând în perioada anunțată, în limita fondurilor disponibile.  În cazul epuizării fondurilor, linia de finanțare se poate închide mai devereme.

Sesiuni lunare de evaluare a aplicațiilor primite.

Ce fel de activități sunt sprijinite?

Pornind de la obiectivul de a îmbunătății practicile implementate la nivelul liceului cu privire la activitățile de învățare la locul de muncă, vă puteți inspira din următoarea listă de activități :

 • Documentarea nevoilor pentru noi calificări din domeniul agricol, care să crească atractivitatea domeniului educațional și implicit pontențialul de angajare al viitorilor absolvenți;
 • Schimburi de experiență cu licee agricole similare sau universități de profil din țară sau din străinătate;
 • Prospectarea și vizitarea antreprenorilor din zona lor pentru a crea parteneriate de practică;
 • Participarea la programe de pregătire relevantă (ex. cursuri, programe de formare, conferințe, workshopuri etc) în țară sau în străinătate;
 • Organizarea de activități de formare pentru restul liceelor agricole; etc.

Lista nu este exhaustivă, puteți propune și alte modalități care să conducă la îmbunătățirea practicilor implementate în învățământul agricol, cu privire la activitățile de învățare la locul de muncă.

Buget

1700 de lei 

Contributie proprie

 • Transferul de expertiză către alți profesorii din liceele agricole, precum și contribuirea la dezvoltarea Comunității de practică pe tema activităților de învățare la locul de muncă.

Perioada de implementare

Activitatea se poate implementa într-un termen de 6 luni de la data primirii fondurilor.

Aplicare

 • Pentru a aplica este necesar să completați formularul de mai jos.
 • Reprezentantul legal al liceului va realiza o decizie de numire a profesorului sau echipei de profesori care sa aplice pentru aceste fonduri. Decizia va fi încarcată în cadrul formularului de aplicare din link.

FORMULAR DE APLICARE

Evaluare

Evaluare Eligibilitate

 • Pot aplica doar reprezentanți ai celor 59 de licee agricole conform ORDIN nr. 6.459/359/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4.215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.
 • Un liceu agricol, din lista celor eligibile, poate nominaliza numai un profesor/echipa de profesori beneficiar/i de fonduri în acest scop, în perioada de implementare a programului Crestem prin Educație Agricola – Faza 4, respectiv in perioada 26 Martie 2024 – 01 Mai 2026

Evaluare Tehnică

După primirea aplicației, în termen de 30 de zile, se va stabili un interviu online, pentru a discuta mai multe despre propunerea dvs.

Notă – echipa de evaluare poate sugera măsuri de îmbunătățire a abordarii în vederea îndeplinirii obiectivelor.

Plata

 • Fondurile vor fi transferate, profesorului aplicant sau dupa caz liderului de echipă, în baza unui contract, în termen de 15 zile de la data aprobării.

Raportare

Pentru acest tip de sprijin, beneficiarii vor avea următoarele obligații:

 • să prezinte Experiența Work Based Learning avută și rezultatele obținute în cadrul sesiunilor de comunitate, ce se vor organiza de în mod online.
 • Să realizeze un livrabil sub forma de ”Articol/Jurnal/Studiu de caz” în care să descrie experiența și modul în care s-a îmbunătățit nivelul de calitate al activităților de învățare la locul de muncă implementate în liceu. Articolul va fi publicat în cadrul colecției de resurse online, pe site-ul programului educatieagricola.ro
 • Nu se va solicita raport financiar.

Notă

Finațatorul își rezervă dreptul să actualizeze metodologia de acordare a acestor fonduri pe parcurul implemetării programului. Modificările nu vor afecta contractele deja încheiate, modificăriile ce se vor putea aduce pe parcurs se vor aplica de la data publicarii noilor reguli.