Educatie Agricola

Granturi pentru stagii de pregătire practică

Urmărim finanțarea unor stagii de pregătire practică la sediul agenților economici, care să ofere elevilor oportunitatea de a-și dezvolta atât competențele tehnice și digitale necesare celei de-a patra revoluții industriale, cât și abilitățile soft indispensabile pentru piața muncii. Stagiile organizate la sediul agenților economici contribuie de asemenea la creșterea motivației elevilor în alegerea unor cariere potrivite din domeniul agricol.

Venim în sprijinul Liceelor Agricole din România, atât cu resurse, cât și cu recomandări, în vederea organizării programelor de practică, care să aibă un impact sporit asupra elevilor, contribuind la formarea lor ca viitori specialiști din domeniul agricol. Ne dorim să încurajăm învățământul agricol în a dezvolta o cultură la nivel național a acestor programe educaționale de învățare la locul de muncă (work based learning), astfel încât organizarea acestor stagii de practică să devină o normalitate, favorizând conectarea sistemului de învățământ cu sectorul agricol.

Depunerea proiectelor

În video găsiți detalii despre Ghidul Solicitantului pentru grantul de Stagii de pregătire practică, iar butonul vă permite descărcarea arhivei cu toate anexele aferente.

Alocare financiară

Valoarea maximă acordata pentru granturile de Stagii de pregătire practică este de 9.600 de lei, iar solicitantul împreună cu partenerul responsabil vor veni cu o contribuție proprie de cel puțin 20% din bugetul total al proiectului.

În cadrul apelului deschis în perioada 19 septembrie 2022 – 04 noiembrie 2022 un liceu poate aplica pentru toate cele 4 categorii de proiecte, dar poate beneficia de finanțarea a maxim 3 din cele 4 disponibile, iar valoarea cumulată a granturilor acordate de către finanțator NU poate depăși suma de 15.000 de lei.

Finanțarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării, pe fiecare categorie în parte, în limita fondurilor disponibile.

În cadrul apelului se urmărește finanțarea unui număr similar de proiecte pentru toate cele 4 categorii disponibile: Stagii de pregătire practică, Vizite de studiu, Agricultura 4.0, Promovare.

Modalitate de aplicare:

Trimiteți dosarul de candidatură pe e-mail, la adresa granturi.liceeagri@civitas.ro până la data de 04.11.2022, ora 23.59.
Vă rugăm ca subiectul e-mail-ului să urmeze formatul: ”Practica – localitate liceu – ….”

Persoana de contact :

Alexandra Nae
Coordonator proiect, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj
Tel: 0747 019 231

Calendarul apelului

19 Septembrie 2022 Lansarea apelului de proiecte
03 Octombrie 2022 Sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema granturilor pentru Stagii de pregătire practică
04 Noiembrie 2022 Termen depunere proiecte
04 Nov – 05 Dec 2022 Perioada de evaluare a aplicațiilor
05 Decembrie 2022 Anunțarea câștigătorilor
05 – 23 Decembrie 2022 Perioada de contractare
31 Octombrie 2023 Data limită de implementare a proiectelor

Save the date

Sesiune online de Întrebări și răspunsuri
pe tema granturilor de Practică & Vizite de studiu
3 Octombrie 2022, ora 12.00

Creștem prin Educație Agricolă:

Programul este finanțat de Romanian-American Foundation, fiind implementat în parteneriat de: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, World Vision România, Junior Achievement România și Centrul Român de Politici Europene.

Urmărim formarea unei atitudini pozitive a copiilor, tinerilor, părinților și profesorilor de gimnaziu față de agricultură și liceele agricole, astfel încât să crească numărul de elevi care aleg liceul agricol pentru că își doresc să lucreze în agricultură.

În acest sens, ne dorim ca:

– tinerii să înceapă să aleagă liceele agricole în cunoștință de cauză, aflând și înțelegând oportunitățile de carieră și de dezvoltare de afaceri în domeniul agricol;
– liceele să atragă elevi cu vocație și potențial (vs. ultima opțiune);
– prin îmbunătățirea abilităților de comunicare și promovare,  liceele agricole să își apropie comunitatea și mediul de afaceri local, creând premisele unor colaborări fructuoase în viitor cu efecte directe asupra calității educației și a șanselor de reușită ale elevilor după absolvirea școlii.