Educatie Agricola

Granturi pentru Agricultura 4.0

 

Aceste granturi vin în întâmpinarea liceelor agricole cu un set de resurse menite să aducă învățământul agricol mai aproape de tehnologia și tendințele secolului XXI. Agricultura 4.0 urmărește creșterea producției agricole folosind mai puține resurse și într-un mod care protejează mediul.

Denumirea de 4.0 vine de la cea de-a patra revoluție în agricultură, Agricultura 4.0, și este caracterizată prin folosirea tehnologiilor de vârf, precum senzori, roboți, sateliți și drone, pentru a genera și procesa un volum uriaș de date accesibile prin dispozitive mobile și diverse platforme. Analiza acestor date conduce la luarea celor mai bune decizii în locul și la timpul potrivit, crescând semnificativ eficiența activităților agricole care, în mod normal, necesită supraveghere și control permanent.

Activități finanțate prin grant

  • Adoptarea pachetului educațional „Călătorie spre anul 2050” format din 12 lecții derulate în clasă, despre Agricultura 4.0 și Agricultura durabilă. Pachetul de lecții reprezintă un instrument de mare ajutor pentru profesori, fiecare lecție cuprinzând un plan de predare cu secvențele lecției, o prezentare PowerPoint, un film și fișe cu activități pentru elevi. Lecțiile pot fi folosite pentru predarea în format fizic și online la orele de specialitate.
  • Organizarea de vizite de studiu la ferme tehnologizate din România, pentru a le oferi elevilor acces la cunoștințe noi despre Agricultura 4.0.
  • Achiziționarea de echipamente precum: echipamente și aparatura pentru experimente și demonstrații care să ilustreze tehnologiile prezentate în lecții (stații meteo pentru determinarea factorilor meteorologici și a softului în tehnologiile agricole de precizie, kituri de determinare a parametrilor solului, pH-metru, lizimetru pentru determinarea N-P-K din sol, aparate multifuncționale sol/compost, testare pH, valoare umiditate, temperatură pământ și mediu, luminozitate).

Depunerea proiectelor

În video găsiți detalii despre Ghidul Solicitantului pentru grantul de Agricultura 4.0, iar butonul vă permite descărcarea arhivei cu toate anexele aferente.

Alocare financiară

 

Valoarea maximă acordata pentru granturile de Agricultura 4.0 este de 6.000 de lei, iar solicitantul împreună cu partenerul responsabil vor veni cu o contribuție proprie de cel puțin 20% din bugetul total al proiectului.

În cadrul apelului deschis în perioada 19 septembrie 2022 – 04 noiembrie 2022 un liceu poate aplica pentru toate cele 4 categorii de proiecte, dar poate beneficia de finanțarea a maxim 3 din cele 4 disponibile, iar valoarea cumulată a granturilor acordate de către finanțator NU poate depăși suma de 15.000 de lei.

Finanțarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării, pe fiecare categorie în parte, în limita fondurilor disponibile.

În cadrul apelului se urmărește finanțarea unui număr similar de proiecte pentru toate cele 4 categorii disponibile: Stagii de pregătire practică, Vizite de studiu, Agricultura 4.0, Promovare.

Modalitate de aplicare:

Trimiteți dosarul de candidatură pe e-mail, la adresa granturi.liceeagri@civitas.ro până la data de 04.11.2022, ora 23.59.
Vă rugăm ca subiectul e-mail-ului să urmeze formatul: ”Agicultura 4.0 – localitate liceu – …..”

Persoana de contact :

Alexandra Nae
Coordonator proiect, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj
Tel: 0747 019 231

Crenguța Bărbosu
Senior Program Manager, Fundația World Vision Romania
Tel: 0731 444 620

Calendarul apelului

19 Septembrie 2022 Lansarea apelului de proiecte
03 Octombrie 2022 Sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema granturilor Agricultura 4.0
04 Noiembrie 2022 Termen depunere proiecte
04 Nov – 05 Dec 2022 Perioada de evaluare a aplicațiilor
05 Decembrie 2022 Anunțarea câștigătorilor
05 – 23 Decembrie 2022 Perioada de contractare
31 Octombrie 2023 Data limită de implementare a proiectelor

Save the date

Sesiune online de Întrebări și răspunsuri
pe tema granturilor Agricultura 4.0 & Promovare
10 Octombrie 2022, ora 12.00

Creștem prin Educație Agricolă:

Programul este finanțat de Romanian-American Foundation, fiind implementat în parteneriat de: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, World Vision România, Junior Achievement România și Centrul Român de Politici Europene.

Urmărim formarea unei atitudini pozitive a copiilor, tinerilor, părinților și profesorilor de gimnaziu față de agricultură și liceele agricole, astfel încât să crească numărul de elevi care aleg liceul agricol pentru că își doresc să lucreze în agricultură.

În acest sens, ne dorim ca:

– tinerii să înceapă să aleagă liceele agricole în cunoștință de cauză, aflând și înțelegând oportunitățile de carieră și de dezvoltare de afaceri în domeniul agricol;
– liceele să atragă elevi cu vocație și potențial (versus ultima opțiune);
– prin îmbunătățirea abilităților de comunicare și promovare,  liceele agricole să își apropie comunitatea și mediul de afaceri local, creând premisele unor colaborări fructuoase în viitor cu efecte directe asupra calității educației și a șanselor de reușită ale elevilor după absolvirea școlii.