Educatie Agricola

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A EVALUĂRII NAȚIONALE pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 2022:

30 mai – 3 iunie 2022: Înscrierea la evaluarea naţională

3 iunie 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

14 iunie 2022: Limba şi literatura română – probă scrisă

16 iunie 2022: Matematica – probă scrisă

17 iunie 2022: Limba şi literatura maternă – probă scrisă

23 iunie 2022: Afişarea rezultatelor înaintea (până la ora 14,00) contestaţiilor

24 iunie 2022: Depunerea contestaţiilor (ora 8,00 – ora 12,00)

24 iunie – 29 iunie 2022: Soluţionarea contestaţiilor

30 iunie 2022: Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

 

CALENDARUL ADMITERII LA LICEU pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 2022:

9 – 13 mai 2022: transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor, transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecarui centru

16 mai – 3 iunie 2022: ședinte/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință, on-line etc.)

30 iunie 2022: depunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care opteaza pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limba și literatura maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență

1 iulie 2022: completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a

1 iulie 2022: anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a

4 – 11 iulie 2022: completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a (orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită)

4 – 11 iulie 2022: introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere

14 iulie 2022: repartizarea computerizata in invatamantul liceal a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022 – 2023

15 – 20 iulie 2022: depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

20 iulie 2022: transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere

21, 22 si 25 iulie 2022: rezolvarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti, a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata

 

A DOUA ETAPA DE ADMITERE LICEU 2022

25 iulie 2022: afisarea situatiei locurilor ramase libere

26 iulie 2022: inscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

27 – 28 iulie 2022: desfasurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

28 – 29 iulie 2022: afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii

1-3 august 2022: primirea cererilor de inscriere a candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere

4-5 august 2022: repartizarea candidatilor din etapa a doua, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti

6 august 2022: transmiterea catre Centrul national de admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata