stiri
Dubla subordonare a liceelor agricole – riscuri și oportunități, Punctul de vedere al consorțiului
14 ianuarie 2018
0

Punct de vedere referitor la PL-x nr. 181/2017 – Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educației naționale

Din partea:
World Vision România (WVR)
Junior Achievement România (JAR)
Centrul Român de Politici Europene (CRPE)
Fundația Civitas Pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj (Civitas)
Centrul pentru Educație Economică si Dezvoltare din România (CEED)

Organizațiile din consorțiul care implementează programul “Liceele agricole – hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii” atrag atenția asupra riscului ca proiectul de lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr 1/2011 a Educației Naționale – referitoare la reorganizarea și funcționarea liceelor cu profil agricol în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR) și coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice – în formula în care se află în dezbatere în Parlamentul României – să se blocheze exact acolo unde a rămas și în trecut, la birocrația legată de transferurile de patrimoniu – din proprietate publică a administrațiilor locale în cea a direcțiilor agricole.

De altfel, pe parcursul avizării propunerii acest blocaj a fost semnalat deja, de Consiliul Legislativ, de Consiliul Social și Economic și de Comisia de învățământ a Camerei Deputaților. În esență, toate cele trei organisme au arătat că “Reorganizarea liceelor cu profil agricol în subordinea MADR ar conduce la imposibilitatea finanțării acestora din bugetele locale, întrucât nu s-ar mai afla în subordinea autorităților administrației publice locale”

Activitățile și documentarea intervențiilor consorțiului în ultimii doi ani, în opt licee cu specializări agricole, arată că una din nevoile majore și actuale esteconectarea acestor licee la piața agricolă, la antreprenorii din comunitatea locală, la agricultura modernă. Mai mult este nevoie și de cuplarea jucătorilor din afacerile agricole la pepiniera de angajați și antreprenori din comunitățile locale.

Din această perspectivă MADR, cu infrastructura sa locală, poate să joace un rol mult mai activ și mai eficient, rol care este cerut și de profesorii și directorii liceelor cu care au lucrat organizațiile din consorțiu.

Astfel, consorțiul a identificat cinci direcții de acțiune prin care direcțiile agricole județene s-ar putea implica pentru a îmbunătăți performanțele liceelor agricole, chiar și fără transferul tutelei către MADR, evitând astfel blocajele administrative ce țin de proprietate:

– Conectarea școlilor cu afacerile locale – MADR și direcțiile agricole pot facilitata conectarea școlilor cu specializări agricole la mediul de afaceri localprin organizarea de întâlniri în format extins la care să participe antreprenori și fermieri – școli – actori relevanți din comunitate. World Vision România a organizat astfel de întâlniri în opt licee de profil –antreprenori locali au fost puși în contact cu școlile și elevii și au explorat opțiuni de practică, parteneriat și colaborare;

– Practică în fermă reală – Încurajarea practicii elevilor din liceele cu specializări agricole în ferme reale, prin pilotarea unor inițiative de susținere a unor ferme de exercițiu acolo unde există potențial și disponibilitate, inclusiv prin susținerea financiară din bugetul MADR; maparea oportunităților de practică la nivel județean;

– Informarea antreprenorilor din agricultură – Fermierii și reprezentanții mediului de afaceri local (ferme și firme agro-industriale) trebuie informați constant asupra oportunităților oferite de politicile publice din zona de ocupare tineri, ucenicie, parteneriate cu liceele agricole. MADR, prin direcțiile agricole, este cel mai bine poziționat, la nivelul fiecărui județ, pentru a susține această nevoie;

– Oportunități de finanțare europene pentru viitoarea generație de fermieri. Direcțiile județene agricole pot juca un rol important în informarea liceelor agricole cu privire la oportunitățile de finanțare prin programe europene, inclusiv în pregătirea propriu-zisă a aplicației pentru finanțare.

Un exemplu relevant: liceele agricole au posibilitatea de a accesa fonduri pentru infrastructura educațională prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, submăsura 7.2 “Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – infrastructură educațională și socială”. Conform ultimului raport de monitorizare a implementării PNDR din octombrie 2017, 20 de licee tehnologice cu specializări agricole din țară au obținut (în cadrul unor proiecte depuse de către autoritățile publice locale) finanțare de peste 9 milioane Euro pentru dotări și reabilitări.

– Organizarea practicii școlare ca practică antreprenorială, în companii pilot cu profil agricol, după modelul din programul internațional de educație antreprenorială al Junior Achievement, JA Mini-compania. În companiile pilot dezvoltate de aceștia, elevii nu doar aprofundează diverse procese tehnologice din agricultură, dar se și familiarizează cu piața locală/regională de produse și servicii agro-alimentare.

Reprezentanții consorțiului își exprimă disponibilitatea de a participa activ la dezbaterile legate de modificările legislative legate de dubla subordonare.

De asemenea, consorțiul poate facilita dezbateri informate și constructive care să aducă plus valoare în fundamentarea celei mai bune decizii de politică publică.