Despre Proiect

PROGRAMUL “LICEELE AGRICOLE – HUB-URI LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȘI MIJLOCII” debutează în 2015, este susținut de Romanian American Foundation și are ca obiectiv sprijirea liceelor agricole să ofere programe educaționale relevante pentru economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor fermieri și întreprinzători mici și mijlocii din agricultură,  prin oferirea de oportunități de învățare din practică și în strânsă cooperare cu comunitatea locală.

De unde pornim

În primii doi ani, ne propunem să implementăm programul în opt licee agricole din România, din toate regiunile istorice (Miroslava, Huși, Brănești, Slatina, Salonta,Turda, Ciumbrud, Prejmer) urmărind:

  • Sprijinirea liceelor în a furniza programe educaționale relevante pentru nevoile viitorilor fermieri si întreprinzători mici și mijlocii din agricultură
  • Sprijinirea liceelor în promovarea în rândul comunității a propriei ofertei educaționale și a rezultatelor obținute pentru a atrage un număr mai mare de candidați mai bine motivați;
  • Îmbunătățirea capacității liceelor de a elabora și implementa proiecte care să răspundă nevoilor și oportunităților reale, de a atrage noi finanțări și de a-și corela strategia educațională cu contextul local;
  • Sprijinirea liceelor în a fi mai bine cunoscute în comunitate și, treptat, pentru a se poziționa ca entități importante pentru dezvoltarea comunității, cu resurse relevante;