stiri
Curricula pentru învățământul profesional nu este adecvată nevoilor pieţei muncii
1 septembrie 2016
0

Strategia educaţiei şi formării profesionale publicată de Ministerul Educației arată că în acest moment nu există o suficientă adecvare a calificărilor şi a curriculei învăţământului profesional la nevoile pieţei muncii, „calificările care pot fi obţinute prin formare profesională iniţială şi prin formare profesională continuă nu sunt suficient corelate, pentru a permite permeabilitatea şi flexibilitatea traseelor de pregătire”, potrivit Adevărul.

De asemenea, învăţământul profesional mai are o hibă, respectiv nu există un mecanism de asigurării calităţii învăţării. „Sunt dezvoltate mecanisme de certificare a rezultatelor învăţării în formarea profesională iniţială şi în formarea profesională continuă, dar implementarea acestora este inegală şi nu asigură încrederea la nivel de sistem în calitatea certificatelor de calificare”, arată documentul.

Potrivit strategiei, deşi a fost dezvoltată o metodologie de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic, monitorizarea pe cale administrativă a absolvenţilor învăţământului profesional nu este încă posibilă.

Mai multe detalii pe Adevărul.